Radnica vydáva jódové tabletky, pomôžu v prípade jadrovej havárie

Piešťany sa pridali k mestám a obciam v okolí Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ktoré obyvateľom rozdávajú jódové tablety. Tie je nutné užiť v prípade jadrového ohrozenia. Staré jódové profylaktiká môžu ľudia odovzdať pri preberaní nových.

Ak nastane radiačná nehoda alebo havária na jadrovom zariadení, môže uniknúť do životného prostredia izotop jódu-131, ktorý sa hromadí práve v štítnej žľaze. Tomu môžeme zabrániť užitím tabliet jodidu draselného, keď sa štítna žľaza nasýti neaktívnym jódom a nedovolí, aby sa tam akumuloval rádioaktívny jód-131.

V každom balení jodidu draselného je šesť tabliet, teda tri dávky pre dospelého človeka. „Tabletky sa užijú len v prípade jadrovej havárie, ak je to oznámené príslušným štátnym orgánom,“ zdôrazňuje Radovan Minarčík, vedúci havarijnej pripravenosti a životného prostredia z útvaru bezpečnosti v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice.

V ideálnom prípade je dobré užiť tabletu do dvoch hodín po oznámení úniku rádioaktívneho jódu, keď o tom rozhodne Úrad verejného zdravotníctva SR. V prípade havárie nie je nutné tabletky odkladať na neskôr, po 12 hodinách od ožiarenia je ich užitie zbytočné.

V Piešťanoch sa výdaj jódových profylaktík začal 16. októbra 2017. Prebieha v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h v budove na Kukučínovej ulici č. 21 (bývalý VKUS).

Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Piešťany si prevezmú nové dávky profylaktík na základe predloženého občianskeho preukazu. Jeden občan môže prevziať profylaktika aj pre ostatných rodinných príslušníkov, prevzatie potvrdí podpisom vo výdajných hárkoch.

Zdroj: piestany.sk, seas.sk Foto: javys.sk