Jódové tabletky pre prípad jadrovej havárie vydáva mestská polícia

Výdaj tabliet jodidu draselného pokračuje. Občania Piešťan tabletky, ktoré treba užiť v prípade jadrovej havárie, môžu prevziať na pracovisku mestskej polície (Teplická ulica č. 103).

„Občania prevezmú nové dávky profylaktík na základe predloženého občianskeho preukazu, jeden občan môže prevziať profylaktika aj pre ostatných rodinných príslušníkov, prevzatie potvrdia podpisom vo výdajných hárkoch,“ informoval mestský úrad.

Jódové profylaktiká je možné si prevziať v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h.

Ak nastane radiačná nehoda alebo havária na jadrovom zariadení, môže uniknúť do životného prostredia izotop jódu-131, ktorý sa hromadí práve v štítnej žľaze. Tomu môžeme zabrániť užitím tabliet jodidu draselného, keď sa štítna žľaza nasýti neaktívnym jódom a nedovolí, aby sa tam akumuloval rádioaktívny jód-131.

V každom balení jodidu draselného je šesť tabliet, teda tri dávky pre dospelého človeka. „Tabletky sa užijú len v prípade jadrovej havárie, ak je to oznámené príslušným štátnym orgánom,“ zdôrazňuje Radovan Minarčík, vedúci havarijnej pripravenosti a životného prostredia z útvaru bezpečnosti v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice.

V ideálnom prípade je dobré užiť tabletu do dvoch hodín po oznámení úniku rádioaktívneho jódu, keď o tom rozhodne Úrad verejného zdravotníctva SR. V prípade havárie nie je nutné tabletky odkladať na neskôr, po 12 hodinách od ožiarenia je ich užitie zbytočné.

 

Zdroj: piestany.sk, seas.sk Foto: javys.sk