Radnica upozorňuje na nebezpečenstvo kŕmenia mačiek


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Túlavé mačky zvyšujú riziko šírenia infekčných chorôb. Podľa odborníkov z referátu životného prostredia pritom nie sú odkázané na prikrmovanie, ide totiž o prirodzených lovcov. Kŕmením sa zvyšuje možnosť ich neželaného množenia a následne dochádza aj k znečisťovaniu detských ihrísk.

Mestský úrad na to upozornil na svojej web stránke a podobné výzvy visia aj na vchodoch niektorých bytových domov. „Nezodpovední kŕmiči mačiek zanechávajú na verejných priestranstvách aj zvyšky jedla, ktoré sú zdrojom potravy nielen pre túlavé mačky ale  napomáhajú  aj výskytu a premnoženiu hlodavcov,“ upozorňuje referát životného prostredia.

Ferálne (voľne žijúce) mačky sú odkázané na prikrmovanie len v mimoriadne extrémnych podmienkach. Ide o lovcov, ktorí sa za normálnych okolností dokážu uživiť sami. Ich prikrmovaním sa zvyšuje možnosť neželaného  premnožovania a znečisťovania zelených plôch a detských ihrísk ich exkrementami. Kolónia takýchto mačiek predstavuje aj riziko šírenia infekčných chorôb, čím môže byť ohrozené hlavne zdravie detí.

Ponechávaním zvyškov jedla a budovaním rôznych príbytkov pre túlavé mačky sa kŕmiči dopúšťajú znečisťovania verejného priestranstva a tým porušujú Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o čistote mesta č. 4/2000 v znení noviel. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Mestský úrad prostredníctvom  mestskej polície.

Zdroj: piestany.sk

Inzercia