Radnica otvorila úľ projektov. Rozhodnite, čo je pre Piešťany dôležité

Aj v tomto roku mestské zastupiteľstvo vyhradilo na participatívny rozpočet 20-tisíc eur. O použití týchto prostriedkov môžu prostredníctvom internetového hlasovania rozhodnúť občania. Tento rok je vo finále menej projektov, väčšina z nich má preto šancu uspieť.

Participatívny rozpočet je rozdelený na malé (do 2 000 eur) a veľké (do 5 000 eur) projekty. Z malých môže byť realizovaných až päť nápadov, hlasujúci však budú vyberať iba z troch. Už teraz je preto jasné, že realizované budú všetky.

Ešte tento rok by mal mestský úrad nechať osadiť stôl na stolný tenis na Bodone. Pribudnú tiež dopravné zrkadlá na niektorých križovatkách a čiastočne bude vyriešený problém s parkovaním na trávnatej ploche na Brezovej ulici.

Medzi veľkými projektami je výstavba exteriérového fitparku v areáli Základnej školy F. E. Scherera, výmena okien v priestoroch materského centra Úsmev a projekt Športujem rád, pohyb je môj kamarát, ktorého účelom je výstavba detského ihriska v areáli materskej škôlky na Valovej ulici.

Z týchto štyroch nápadov budú realizované dva. Hlasovať môže každý, prostredníctvom Úľu projektov na www.piestany.sk. Hlasovanie končí 21. mája 2017.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič