Radnica hľadá nových ľudí

Agendou úspešných uchádzačov o prácu na mestskom úrade bude investičná výstavba, verené obstarávanie a projekty financované z grantov Európskej únie. Záujemcovia o všetky tri pozície sa môžu hlásiť do 27. februára. V závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe bude ich minimálny plat v rozmedzí 720 až 830 eur.

Základnými požiadavkami na všetky tri pozície sú znalosť legislatívy v danej oblasti, bezúhonnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti a vysoké pracovné nasadenie.

Referent so zameraním na prípravu a realizáciou projektov EÚ musí aktívne ovládať anglický jazyk.

Od referenta so zameraním na investičnú výstavbu radnica žiada vodičský preukaz na motorové vozidlá skupiny B. Výhodou je, ak má osvedčenie na vykonávanie stavebného dozoru, vie rozpočtovať stavby a ovláda program Cenkros.

Referent, ktorého agendou bude verejné obstarávanie, musí mať päťročnú prax v tejto oblasti. Výhodou sú odborné kurzy a certifikáty.

Minimálny plat referenta so zameraním na prípravu a realizáciou projektov EÚ je 800 eur. Pri ďalších dvoch pozíciách mesto uvádza minimálny plat 720 až 830 eur, v závislosti od vzdelania a praxe.

Uchádzači musia do 27. februára doručiť na mestský úrad štrukturovaný životopis, doklad o vzdelaní a čestné vyhlásenie o praxi. Všetky ďalšie podrobnosti sú zverejnené na web stránke piestany.sk.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič