Radnica hľadá hovorcu

Mesto Piešťany vyhlásilo pohovor na obsadenie pozície tlačový referent kancelárie primátora. Záujemcovia sa môžu hlásiť do konca januára.

V pracovnej náplni hovorcu mestského úradu je príprava informácií o činnosti samosprávy pre novinárov, zabezpečovanie komunikácie s verejnosťou, ale aj správa facebookovej stránky mesta Piešťany.

Taktiež by mal zabezpečovať fotodokumentáciu mestských podujatí a vydávanie novín Radnica informuje. V jeho kompetenciách je tiež spracovanie odpovedí na podnety zo služby Odkaz pre starostu.

Úspešný uchádzač má mať vysokoškolské vzdelanie. Vítaná je odborná prax v oblasti masmediálnej komunikácie aj znalosť anglického jazyka. Medzi ďalšími požiadavkami sú bezúhonnosť a pokročilá práca s počítačom.

Ide o zastupovanie počas rodičovskej dovolenky, nástup je možný ihneď. Plat je minimálne 800 eur, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Písomnú prihlášku na pohovor je nutné poslať alebo priniesť osobne na mestský úrad do 31. januára. Jej súčasťou musí byť štrukturovaný životopis a doklad o vzdelaní.

Všetky podrobnosti sú uverejnené na web stránke mesta Piešťany.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič