Radnica chce vymeniť vyše 400 lámp verejného osvetlenia

Samospráva sa uchádza o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany. Od ministerstva hospodárstva žiada takmer 300-tisíc eur na výmenu 446 svietidiel na viacerých uliciach.

Výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo rezort koncom apríla. Na obnovu verejného osvetlenia je celkovo vyčlenených 5 miliónov eur. Výzva je platná do vyčerpania finančných prostriedkov alebo do uplynutia termínu na predkladanie žiadostí. Tým je 30. september 2015.

Mesto Piešťany vo svojom projekte žiada vymeniť 446 svietidiel na viac ako dvadsiatich uliciach – Sídlisko Adam Trajan, Bratislavská, Javorínska, Hurbanova, Mudroňova, Cintorínska, Mliekarenská, Hospodárska, Mlynská, D. Tatarku, J. Záborského, Gaštanová, Urbánková, Žilinská, Bodona, Kuzmányho, Šafárikova, Radlinského, Mierová, Pod Párovcami, Štúrova, Potočná, Štefánikova, Námestie 1. mája.

Úradníci v pojekte počítajú s rozpočtom v sume 297 182 eur. V prípade schválenia žiadosti sa Piešťany musia pripraviť na päťpercentné spolufinancovanie vo výške 14 859 eur.

Doba realizácie projektu je stanovená na koniec tohto roka.

Zdroj: piestany.sk