Protimonopolný úrad odobril dotácie pre Letisko Piešťany, župa dáva 200-tisíc eur ročne

Trnavský samosprávny kraj môže aj naďalej prispievať na prevádzku piešťanského letiska. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj tentoraz mu župa župa pošle 200-tisíc eur.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vyhovel žiadosti TTSK vo veci posúdenia súladu prevádzkovej pomoci, ktorú poskytuje spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., s pravidlami  poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Na základe tohto rozhodnutia môže trnavská župa, ako majoritný akcionár, poskytovať finančnú pomoc piešťanskému letisku minimálne do roku 2023.

„Vďaka schváleniu postupu trnavskej župy pri poskytovaní pomoci piešťanskému letisku je možné pokryť prevádzkové straty za obdobie rokov 2015 až 2020. Zároveň ide o ďalší z krokov v rámci napĺňania ozdravného plánu letiska, v rámci ktorého Letisko Piešťany nahradilo netransparentné a rizikové pôžičky od súkromných fyzických a právnických osôb v sume 500-tisíc eur štandardným úverom od bankovej inštitúcie. Rozvoj letiska je určovaný aj schváleným podnikateľským plánom na obdobie rokov 2019 až 2024,“ povedal Jozef Viskupič, predseda TTSK.

Župa posiela dotáciu vo výške 200-tisíc eur ročne už od roku 2018. Aktuálna zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená začiatkom marca. Vypláva z nej, že tieto peniaze sú určené najmä na energie, opravy, mzdové náklady, sociálne poistenie, ale aj na daň z nehnuteľností.

Tá ročne predstavuje približne 26-tisíc eur. V minulosti preto vznikla pohľadávka 688-tisíc eur, ktorú Letisko Piešťany mestu splatilo, ale samospráva takto získané peniaze obratom vložila do základného imania spoločnosti, čím sa zvýšil jej akcionársky podiel.

Letisko stále čaká na výsledok posúdenia vkladu mesta Piešťany do jeho základného imania Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

Firme finančne pomáha aj tretí akcionár, ktorým je ministerstvo dopravy. Tento rok majú byť vďaka tomu nakúpené zariadenia na zvýšenie bezpečnosti ako scanner batožiny alebo hasičské vozidlo.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK