Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať najneskôr 1. februára, ide to aj elektronicky

Daňovníkov tiež v najbližších mesiacoch čaká povinnosť zaplatiť poplatok za komunálny odpad či daň za psa. Na svojej web stránke o tom informovala radnica.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba zvyčajne podať do konca januára, ale keďže posledný deň tohto mesiaca pripadol na nedeľu, posledný možný termín je 1. február.

Túto povinnosť ma každý, kto v priebehu roka nadobudol nehnuteľnosť a vklad do katastra sa uskutočnil do 31. decembra 2020. Ide o fyzické a právnické osoby, u ktorých v priebehu uplynulého roka nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, kolaudácia, stavebné povolenie, zmena účelu užívania).

„Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2021 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2021 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti,“ upozornila radnica.

Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné aj cez aplikáciu mID, ktorá spolupracuje s informačným systémom pre samosprávy – DCOM. Občan nemusí mať elektronický občiansky preukaz a schránku na portáli slovensko.sk. Stačí, si stiahnuť aplikáciu mID (k dispozícii je pre operačné systémy Android a iOS) a aktivovať ju prostredníctvom biometrie.

Poplatok za komunálny odpad musí zaplatiť každý, kto má v Piešťanoch trvalý alebo prechodný pobyt. Túto povinnosť majú aj ľudia užívajúci byt, nebytový priestor alebo iný objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, sadom a podobne.

Túto daň môže radnica znížiť alebo odpustiť. Napríklad vtedy, ak sa daňovník celý rok zdržiava v zahraničí. Všetky podmienky odpustenia poplatku sú zverejnené na web stránke mesta.

Čiastkové priznanie k dani za psa, musí jeho majiteľ podať pri každej zmene (úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Tlačivá k daňovým priznaniam sú dostupné na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič