Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch doručujú do vlastných rúk

Mestský úrad v Piešťanoch oznámil, že 17. júna sa začalo doručovanie rozhodnutí o dani z nehnuteľností, miestnom poplatku za komunálny odpad a dani za psa, ktoré bolo niekoľko týždňov pozastavené kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu.

Doručovatelia, pracovníci radnice, budú dokumenty distribuovať v pracovných dňoch aj počas víkendov, občanom do vlastných rúk.

Radnica upozornila, že povereného pracovníka nie je v žiadnom prípade nutné púšťať do bytu, alebo mu dokonca zaplatiť daň či poplatok za odpad v hotovosti (na mieste).

„Rozhodnutie si majú oproti podpisu za hygienických opatrení, s rúškom na tvári,“ informoval mestský úrad.

Zdroj: piestany.sk