Primátor Tamajka vymenil vedenie Bytového podniku

Evu Kollárikovú, dlhoročnú konateľku firmy, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Piešťany, nahradil radničný právnik Pavol Vermeš. Pred Vianocami o tom rozhodol primátor Miloš Tamajka. Odvolal tiež šéfa dozornej rady Martina Cifru. Túto funkciu bude zastávať Matúš Kromholc, ktorý je mestským poslancom za Spoločne pre Piešťany.

Zmeny vo vedení Bytového podniku dnes oznámila radnica na svojej web stránke. „Hlavným dôvodom je nečinnosť orgánov spoločnosti v súvislosti s výsledkami kontroly, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR v termíne od 26.01.2015 do 26.02.2015 v Bytovom podniku Piešťany, s.r.o.,“ uviedla hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová.

NKÚ podľa nej zistil nesúlad s obchodným zákonníkom. Doteraz vykonávala právomoci valného zhromaždenia samospráva prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva. Podľa NKÚ to má robiť prostredníctvom primátora, ktorý je štatutárnym orgánom.

„Doteraz pretrvávajúci nezákonný stav konateľka spoločnosti a predseda dozornej rady tolerovali a neuskutočnili počas dlhého obdobia účinnú nápravu vo vzťahu ku kontrolným zisteniam a nálezu NKÚ,“ pokračuje hovorkyňa.

Po takmer dvoch rokoch od kontroly bude podľa nej potrebné zosúladiť všetky interné procesy a dokumenty spoločnosti so zákonmi. „Ďalšími dôvodmi na odvolanie boli signalizované viaceré porušenia na úseku správy majetku, ale aj sťažnosti obyvateľov mesta na fungovanie spoločnosti.“

Evu Kollárikovú vo vední Bytového podniku dočasne nahradil šéf právneho oddelenia mestského úradu Pavol Vermeš. Namiesto odvolaného predsedu dozornej rady Martina Cifru nastúpil ako jej člen poslanec Matúš Kromholc. Dozorná rada si následne spomedzi svojich členov zvolí nového predsedu.

Zmeny v dozornej rade sa naposledy uskutočnili vo februári 2015, keď nezvolených členov mestského zastupiteľstva nahradilo valné zhromaždenie novými poslancami.

Namiesto Márie Beňovej, Milana Gajdoša, Jána Šmídu a Pavla Tapušíka sa vtedy stali členmi dozornej rady Michal Hynek, Andrej Klapica, Ján Jánošík a Peter Tremboš. Poslanci ich zvolili v tajnom hlasovaní. Po tom, čo sa Ján Jánošík vzdal funkcie poslanca, nastúpil na jeho miesto v dozornej rade Denis Kristek.

„Neviem zareagovať, dozvedel som sa to práve teraz od vás,“ povedal poslanec Martin Cifra. Dodal, že tlačovú správu mestského úradu si prečíta a zaujme k nej stanovisko.

„Je príliš skoro na reakciu. Dozvedela som sa to telefonicky od pána primátora pred pol hodinou,“ povedala Eva Kolláriková, ktorá bola konateľkou Bytového podniku od roku 1999 a v tejto spoločnosti pracuje už 23 rokov.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk