Primátor sa postavil proti zastupiteľstvu, nepodpíše uznesenie

Miloš Tamajka nesúhlasí s návrhom, aby Piešťany v dozornej rade TAVOS-u zastupoval namiesto neho poslanec Jozef Malík. Výmenu začali na februárovom zasadnutí zastupiteľstva presadzovať členovia klubu Spoločne pre Piešťany. Konečné rozhodnutie je na Valnom zhromaždení Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

Návrh piešťanských poslancov, aby akcionári urobili na poste predsedu dozornej rady zmenu, má len odporúčací charakter. Napriek tomu Miloš Tamajka toto uznesenie nepodpíše.

V piatok 26. februára o 15.00 h sa k tomu mimoriadne stretne mestská rada, ale jej rozhodnutím nie je primátor viazaný. Preto bude musieť tento bod ešte raz zastupiteľstvo prerokovať a potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Podľa predkladateľa Michala Fialu vládne v TAVOS-e chaotická situácia a Tamajka nemá dôveru niektorých akcionárov: „V súčasnosti je táto organizácia bez generálneho riaditeľa. V minulosti bola snaha presadiť na tento post pána Foltína, ktorý bol spomínaný aj v inkriminovanom spise Gorila.“

Primátor stratu dôvery akcionárov odmietol s tým, že ide o klamstvo a zavádzanie. Ivo Foltín podľa neho vyhral výberové konanie transparentným spôsobom: „Bol porušený zákon, keď predstavenstvo neakceptovalo výsledky výberového konania.“

Miloš Tamajka si myslí, že uznesenie o zmene nominanta piešťanskej samosprávy do dozornej rady, je protiprávne. Už na zastupiteľstve deklaroval, že ho nepodpíše.

Na jeho stranu sa postavil aj nový šéf právneho oddelenia Pavol Vermeš. Poslanci môžu podľa neho navrhnúť nového zástupcu v dozornej rade až vtedy, keď tomu predchádzajúcemu vysloví valné zhromaždenie nedôveru.

Členovia klubu Spoločne pre Piešťany však na svojom práve nominovať zástupov mesta v orgánoch spoločnosti TAVOS trvajú. Argumentujú aj tým, že rovnakým spôsobom nominovali do dozornej rady Miloša Tamajku. Pred ním bol jej predsedom bývalý primátor Remo Cicutto.

Text a foto: Martin Palkovič