Príďte sa pozrieť na živý betlehem

Farnosť sv. Štefana pozýva všetkých ľudí dobrej vôle zažiť pravú Vianočnú atmosféru so živým betlehemom.

Na Štedrý deň 24. 12.2017 od 15.00 h do 16.00 h na dvore Farského úradu na Štefánikovej 136  v Piešťanoch sa prídu pokloniť narodenému Ježiškovi nielen anjeli, ale aj traja králi z ďalekého východu.  Svoj príbytok našiel pri zvieratkách v maštale, ktoré sa vďačne podelia o slamu a strechu nad hlavou. Chýr o narodení Spasiteľa sa rýchlo rozšíril krajinou a pastieri s rodinami prišli privítať Ježiška medzi prvými. Mária s Jozefom  držia stráž a prijímajú všetkých ľudí dobrej vôle.

Text: MV Ilustr. foto: MP