Živý betlehem skrášli Štedrý deň

Farnosť sv. Štefana pozýva všetkých ľudí dobrej vôle zažiť vianočnú atmosféru so živým betlehemom.

Na Štedrý deň, v utorok 24. decembra, od 14.00 h a o 16.00 h, bude na dvore fary pri Kostole sv. Štefana v Piešťanoch živý betlehem. Dramatický program, ktorý najmä deťom priblíži príbeh narodenia Ježiša Krista sa začína o 14.00 h a 15.00 h.

Jezuliatku sa prídu pokloniť anjeli, pastieri aj traja králi. Ježiš svoj príbytok našiel pri zvieratách v maštali, ktoré sa s ním podelili o strechu nad hlavou. Mária s Jozefom nad Jezuliatkom bdejú a vítajú všetkých ľudí dobrej vôle.

Text a foto: Martin Palkovič