19.04.2018 # 12:51 # 12:51

Pribudnú pred stanicou parkovacie miesta?

Inzercia

Železnice Slovenskej republiky oznámili zámer vybudovať pri svojich staniciach vo viacerých mestách a obciach celkovo 856 parkovacích miest. Sú medzi nimi aj Piešťany.

ŽSR vytipovali po celom Slovensku 14 staníc, kde môžu vzniknúť nové parkoviská. Piešťany sú medzi šesticou samospráv, ktoré o to prejavili záujem.

„My ponúkneme naše priestory na prenájom mestám a obciam, samospráva by sa podieľala na vybudovaní a prevádzkovaní parkovísk v tesnej blízkosti železničných staníc. Spoločne zadefinujeme, ako majú parkoviská vyzerať, aké budú mať vybavenie,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Zatiaľ nie je jasné, koľko parkovacích miest by malo v Piešťanoch vzniknúť, ani kde presne to bude. ŽSR majú iba vytipované pozemky, na prenájme a výstavbe sa chcú dohodnúť s radnicou.

„Tieto podklady budú slúžiť na pripravované rokovanie s mestom, na ktorom by prišlo k špecifikovaniu miesta a jeho rozsahu. Z uvedeného dôvodu nie je možné sa v tejto chvíli vyjadriť k počtu parkovacích miest, tieto vyplynú až z projektovej dokumentácie,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

Radnica má rekonštrukciu predstaničného priestoru zadefinovanú ako jeden z cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025. Odhadované náklady na túto investíciu sú 1,5 mil. eur, pričom architektonická štúdia je už hotová. Problémom sú majetko-právne vzťahy.

Text a foto: Martin Palkovič

X