Na Pribinovej ulici už nezaparkujete

Na Pribinovej ulici sa od piatku 18. septembra zmení dopravné značenie. Už tam nebudú môcť parkovať žiadne autá.

Pôvodnú značku „Pešia zóna – Vjazd na Pribinovu ul. povolený pre vlastníkov a užívateľov nehnuteľností“ nahradí dopravné značenie „Pešia zóna – zásobovanie v čase od 5.00 hod. do 10.00 hod.“ Státie a parkovanie vozidiel na tejto ulici tak od piatku 18. septembra 2020 nebude možné.

Zmena vyplýva z uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa konalo v júni 2019. Do praxi prišla po zavedení rezidenčných parkovacích kariet pre obyvateľov pešej zóny, ktoré im umožňujú parkovanie na parkovisku na Nálepkovej ulici.

Obyvateľom s trvalým bydliskom na ulici Pribinova, Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna – Winterova, Námestie slobody, E.Suchoňa a Nitrianska je umožnené parkovanie s rezidenčnou parkovacou kartou na parkovisku Nálepkova. Držitelia rezidenčných parkovacích kariet majú umožnené na tomto parkovisku svoje vozidlá parkovať bez ďalšej úhrady nepretržite 24 hodín denne.

„Zmena prišla s novou parkovacou politikou mesta, snahou eliminovať parkovanie vozidiel v centre mesta, individuálnu automobilovú dopravu z centra mesta vytláčať a tým zároveň zamedziť znečisťovaniu ovzdušia,“ uvádza radnica na svojej web stránke.

Zdroj: piestany.sk Foto: Martin Ričány