Prázdniny sa blížia, deti môžu navštevovať nízkoprahový klub

Centrum pomoci človeku oznámilo zavedenie novej služby zameranej na školopovinné deti. Nízkoprahový klub im poskytne priestor na rôzne aktivity – tvorivé a remeselné dielne, šport a hry.

„V našom charitnom centre otvárame nízkoprahový klub pre deti. Tento klub je otvorený pre všetky deti školského veku, kde im chceme poskytnúť rôzne aktivity, tvorivé dielne, remeselné dielne, športové aktivity alebo im iba poskytnúť priestor, kde by sa mohli stretnúť a porozprávať,“ vysvetlila Katarína Sarvašová z Trnavskej arcidiecéznej charty, ktorá Centrum pomoci človeku Piešťany prevádzkuje.

Nízkoprahový klub sídli na Ulici Andreja Hlinku 41 (pri práčovni) a od 21. júna je otvorený v pondelok a vo štvrtok od 9.00 do 12.00 h, v utorok a v stredu od 14.00 do 17.00 h.

letáčik nízkoprah.klub (1)

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič