Prašník: Drogy v aute objavila „štvornohá colníčka“

Senickí colníci pri kontrole v obci Prašník našli u vodiča z Brezovej pod Bradlom neznámu kryštalickú látku. Upozornil na ňu služobný pes vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.

Počas veľkonočných sviatkov colníci v obci Prašník v smere od Vrbového do Brezovej pod Bradlom zastavili osobné motorové vozidlo s myjavským evidenčným číslom. Vozidlo viedol 25-ročný občan z Brezovej pod Bradlom. Vo vozidle sa spolu s ním nachádzal aj spolujazdec z obce Košariská.
Na výzvu colníkov, či prepravujú tovar podliehajúci daňovému dozoru alebo colnému dohľadu odpovedali záporne, na čo im colníci oznámili, že bude vykonaná kontrola so služobným psom. Počas nej pes označil prednú vodičovu sedačku.

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava, tesne pred tým, ako pes označil miesto vodiča, vodič vyhodil z vrecka predmet, a to zatavenú plastovú injekčnú striekačku s obsahom bielej kryštalickej látky a nezistenej váhy. Na základe týchto skutočností vzniklo dôvodné podozrenie z nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok. Prípad bol odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní.

Colníci majú aktuálne troch služobných psov Miru, Zitu a Amiru. Vycvičené sú na vyhľadávanie tabaku, cigariet a omamných a psychotropných látok. „V tomto prípade sa o úspech colníkov postarala spolu so psovodom štvornohá colníčka Amira,“ dodala Zlochová.

Text: Tlačová správa Ilustr. foto: MP