15.12.2016 # 17:17 # 17:17

Poslanci oslobodili Letisko Piešťany od dane z nehnuteľnosti

Inzercia

Podľa vedenia radnice je oslobodenie od dane ústretovým krokom, ktorým chcú ukázať, že to so záchranou myslia vážne.

Mestské zastupiteľstvo dnes prijalo novelu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti, na základe ktorej môžu byť odpustené dane z pozemkov, ktoré sú funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. Dotkne sa to dvoch subjektov – Letiska Piešťany a Železníc Slovenskej republiky.

Mesto preto na budúci rok príde o takmer 55 500 eur. Väčšina z tejto sumy bude odpustená práve letiskovej spoločnosti. Tá na dani aktuálne dlží 518-tisíc eur.

Na prijatie zmeny tohto nariadenia bola potrebná trojpätinová väčšina. Za hlasovalo 20 z 21 prítomných poslancov.

Text a foto: Martin Palkovič

X