Pomôžme ľuďom so slabými svalmi. Ostaňme doma

Sledovanie správ, čitateľský maratón, varenie. V týchto dňoch sme doma a robíme všeličo. Predstavte si však, že na novinky nevládzete kliknúť, knihu nedokážete otvoriť a polievku, akokoľvek chcete, nespravíte.

Pre mnohých ľudí, ktorí majú svalovú dystrofiu, atrofiu a iné nervovosvalové ochorenia, je to bežná realita. Všetky ich svaly postupne strácajú silu, takže potrebujú celodennú pomoc pri rôznych úkonoch. Mnohým pomáhajú osobní asistenti a osobné asistentky. Poskytujú im svoju fyzickú silu a čas, nahrádzajú ich nevládne ruky a nohy.

Aj v Piešťanoch žije komunita ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. V dôsledku oslabených dýchacích svalov a celkovej zníženej odolnosti patria medzi ohrozené skupiny obyvateľstva. Asistenti a asistentky im v tomto obzvlášť náročnom období pomáhajú napríklad premiestňovať sa z postele na vozík, pri obliekaní či jedení. To sú činnosti, ktoré vyžadujú bezprostrednú blízkosť počas niekoľkých hodín a často v uzavretých priestoroch. Je dôležité, aby asistujúci ľudia maximálne dbali na hygienu – umývali si ruky, dezinfikovali predmety a povrchy v domácnosti. Čo ak asistent/ka ochorie alebo ostane v karanténe? Ich nedostatok je na Slovensku vážny a dlhodobý problém, nemusí nás ani ohrozovať vírus. Človek odkázaný na nepretržitú pomoc, ktorý sa nemôže spoľahnúť na príbuzenstvo, preto teraz okrem obáv z nákazy čelí aj existenčnej kríze, a to doslova.

K všetkým tým, ktorí v našom meste momentálne urgentne potrebujú hygienické rúška a rukavice, patria aj ľudia so zdravotným znevýhodnením, ich asistenti a asistentky. Ak môžete s týmito vecami pomôcť, kontaktujte, prosím, Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR: omd@omdvsr.sk / 0948 529 976

Pomôcť môžeme aj my, čo nešijeme a nerobíme zázraky na počkanie. Ostaňme doma. Klikajme, čítajme, vyvárajme a myslime pri tom na najviac ohrozených ľudí medzi nami.

Viac o nervovosvalových ochoreniach a osobnej asistencii.

Text: Katarínah Uhrová Foto: Pavol Kulkovský