Polievka zo srdca: Piešťanci spontánne pomáhajú ľuďom bez domova

Počas mrazivých januárových dní sa vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, ktorú vedie dekan Jozef Gallovič, rozhodli pomôcť bezdomovcom a núdznym.

V stredu 11. januára sa uskutočnil prvý výdaj teplej polievky pod mottom Polievka zo srdca, ktorý napĺňa slová evanjelia „….bol som hladný a dali ste mi najesť…“.

Ďalší výdaj je naplánovaný na sobotu 14. januára a pokračovať sa bude aj v ďalšom týždni, keď sa ešte stále očakáva veľmi chladné počasie.

Ľudia bez domova dostanú v priestoroch pastoračného centra na Nitrianskej ulici v čase od 13:00 h do 15:00 h teplú polievku a chlieb. Jedlo na najbližšiu sobotu zabezpečuje reštaurácia Le Griffon, pričom už sa ozvali aj ďalšie prevádzky, ktoré chcú podporiť Polievku zo srdca v nasledujúcich dňoch.

Do organizácie a koordinácie aktivít sa zapojilo tiež Mesto Piešťany prostredníctvom pracovníkov odboru sociálnych a školských služieb mestského úradu a taktiež Trnavská arcidiecéza charita. Profesionáli sa pripojili k aktivite a pomohli iniciatívnym farníkom zo zabezpečením potrebných vecí, rozdali teplé deky, oblečenie a rovnako pomohli s výdajom polievky i poskytli sociálne poradenstvo.

Ľudia bez domova majú v Piešťanoch možnosť využiť služby mestského zariadenia sociálnych služieb Domum, kde je funguje noclaháreň a útulok. Počas mrazivých dní je zmenený režim noclahárne tak, že klienti môžu v zariadení zostať aj počas dňa. Aktuálne ich túto možnosť využíva šestnásť.

V Piešťanoch na poli pomoci bezdomovcom a sociálne slabším pôsobí tiež Trnavská arcidiecézna charita, ktorá v priestoroch na ulici A. Hlinku neďaleko železničnej stanice okrem iných služieb poskytuje tiež potravinovú pomoc, oblečenie a sociálne poradenstvo.

V prípade, že by ste chceli pomôcť aktuálne ľudia bez domova potrebujú hlavne teplé oblečenie rukavice, čiapky, šále, či vetrovky a deky, avšak najnedostatkovejším tovarom je zimná obuv. Tú treba najviac. Veci môžete odovzdať v zariadení Trnavskej arcidiecéznej charity, či Domumu, ktoré zabezpečia ich distribúciu.

Text: Ivana Schedling Annie Spratt/unsplash.com