05.05.2016 # 10:59 # 10:59

Podzemné kontajnery v Piešťanoch zatiaľ v nedohľadne

Inzercia

Najmä finančná náročnosť bráni Službám mesta Piešťany, aby v blízkej budúcnosti mohli obyvatelia kúpeľného mesta začať využívať moderné riešenie odpadového hospodárstva známe z niektorých európskych miest.

Na včerajšej prezentácii komunálnej techniky to povedala riaditeľka SMP Hana Dupkaničová. Podujatie bolo súčasťou snemu Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky. Rôzne firmy a organizácie v Piešťanoch predstavili technológie, ktoré sa požívajú pri starostlivosti o verejné priestory. Boli medzi nimi aj podzemné kontajnery na odpad.

Ich výhodou je zníženie zápachu, šetrenie miesta a lepší estetický vzhľad. Hana Dupkaničová si ich vie predstaviť najmä na piešťanských sídliskách. Služby mesta Piešťany sú však podľa jej slov v tomto smere limitované finančnými prostriedkami.

„Táto technológia šetrí miesto aj peniaze. Odpad sa tam vrství vlastnou hmotnosťou, takže objemovo je ho menej,“ povedala riaditeľka SMP. S tým súvisí menšia frekvencia vývozu odpadu, zníženie hlučnosti a vyššia rýchlosť pri vyprázdňovaní.

V prípade záujmu samosprávy o podzemné kontajnery, bude nutné uzatvoriť dohodu aj s vývozcom odpadu, ktorý musí disponovať adekvátnou technológiou.

Text a foto: Martin Palkovič

X