Podporiť mladých hasičov z Banky môžete darovaním dvoch percent

Dobrovoľný hasičský zbor Banka tvorí momentálne dvadsať členov. Dospelí hasiči si už štvrtý rok vo svojich radoch vychovávajú budúcich „parťákov“. Práve hasičskej mládeži sú venované financie, ktoré vyzbiera Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Banka z poukázaných dvoch percent.

Hasičský krúžok navštevuje dvadsaťpäť detí. Dráčikovia (tri až osem rokov) trénujú raz do týždňa, Draci (deväť až sedemnásť rokov) dvakrát. Okrem športových disciplín, akými sú požiarny útok s vodou, požiarny útok CTIF, pretek jednotlivca, halové a branné súťaže či štafety, deti učíme, ako zdolať požiar, ako správne poskytnúť prvú pomoc, ako postupovať pri dopravnej nehode či ako predchádzať požiarom a úrazom.

Formou regionálnej vlastivedy a brigád deti smerujeme k tomu, aby si vážili svoju obec a životné prostredie vôkol nej. Okrem výletov a exkurzií s deťmi absolvujeme prespávačky, premietanie pod holým nebom, rôzne večierky a súťaže. V zimnom období sa venujeme teoretickej príprave.

Krúžok je bezplatný, naši tréneri sa venujú deťom vo svojom voľnom čase. Na futbalovom ihrisku a na hasičskej zbrojnici sa stretávajú chlapci a dievčatá z Banky, Moravian nad Váhom, Piešťan, ale i z Hornej Stredy, Pobedima či z Lipovníka. Z viacerých detí sa medzičasom stali plnohodnotní dospelí členovia, ktorí pomáhajú počas výjazdov.

O našej činnosti informujeme na facebookovej stránke, na instagramovom profile a na webovej stránke.

Tlačivo s predtlačenými údajmi o našom občianskom združení si môžete stiahnuť tu: https://www.obecbanka.sk/uploads/Tlacivo-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO-OZ-DHZ-Banka.pdf

Návod s detailným postupom, ako nám poukázať 2%, si môžete stiahnuť tu: https://www.obecbanka.sk/uploads/Manual-Ako-poukazat-2-pre-OZ-DHZ-Banka.pdf

Údaje pre živnostníkov | SZČO

názov: DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BANKA
právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 001774747292
sídlo: TOPOĽČIANSKA 4014/23, 921 01 BANKA

Kontakty

mobil: 0910 266 969 | 0905 717 280
e-mail: hasici@obecbanka.sk | dhzbanka@gmail.com

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na športovú a vzdelávaciu činnosť detí a na zariadenie klubovne v hasičskej zbrojnici. Vopred ďakujeme za podporu.

Text, foto a video: Viktor Vrábel, OZ DHZ Banka