Hasiči, kynológovia aj čestná stráž sa predstavia deťom

V priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch sa v sobotu 10. septembra 2022 od 9.30 h do 17.00 h uskutoční pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa už 14. ročník podujatia s názvom „Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi“.

Aj tentoraz sa návštevníci môžu tešiť na ukážky činnosti hasičov, kynológov a zásahovej jednotky. Areál Vojenského historického múzea bude verejnosti prístupný zdarma.

V rámci podujatia budú môcť návštevníci vidieť vojenskú techniku, ukážky práce príslušníkov Ozbrojených síl SR. Verejnosti sa počas dňa okrem vojakov predstavia verejnosti aj policajti, colníci, hasiči a príslušníci väzenskej a justičnej stráže. Pre deti sú zároveň pripravené aj rôzne súťaže, ako aj ukážky výzbroje a výstroja. V rámci programu budú mať možnosť nahliadnuť do leteckej, tankovej a obrnenej techniky.

09.30 – 17.00 VOĽNÁ PREHLIADKA EXPOZÍCIE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA PIEŠŤANY

09.30 – 17.00 PREZENTÁCIA MÚZEA SNP A DUKLY BANSKÁ BYSTRICA

11.00 – 11.05 PRELET LETECKEJ TECHNIKY NAD AREÁLOM VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA V PIEŠŤANOCH

11.05 – 11.25 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PODUJATIA – OFICIÁLNE PRIVÍTANIE PRÍTOMNÝCH A POZVANIE NA JEDNOTLIVÉ ATRAKCIE – PRÍHOVORY RIADITEĽA VHÚ A POZVANÝCH HOSTÍ

11.25 – 12.00 ZOSKOK PADÁKOVÝCH ODBORNÍKOV LETECTVA

12.00 – 12.15 SHOW PROGRAM ČESTNEJ STRÁŽE OZBROJENÝCH SÍL SR

12.15 – 13.00 KONCERT VOJENSKEJ HUDBY OZBROJENÝCH SÍL SR

13.00 – 13.30 PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU SR BRATISLAVA, ODBOR HIPOLÓGIE A KYNOLÓGIE – UKÁŽKA PRÁCE SLUŽOBNEJ HIPOLÓGIE

13.30 – 13.50 COLNÝ ÚRAD, UKÁŽKY SLUŽOBNÉHO VYHĽADÁVANIA – KYNOLÓGIA – UKÁŽKA VYHĽADÁVANIA OMAMNO-PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

13.50 – 14.20 ZOSKOK PADÁKOVÝCH ODBORNÍKOV LETECTVA

14.20 – 14.50 ZUZANA VAVROVÁ NEMČKOVÁ – PREDSTAVENIE KNIHY PRE DETI „KTO JE SMEŤKO“ A ČÍTANIE PRÍBEHOV Z DETSKÝCH KNÍH

14.50 – 15.20 ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY A ÚSTAV NA VÝKON VÄZBY LEOPOLDOV

– UKÁŽKA PRÁCE ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR

– SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA A ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

15.20 – 15.50 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU PIEŠŤANY – UKÁŽKA ČINNOSTI

17.00 UKONČENIE KULTÚRNO-SPOLOČENSKEJ AKCIE

Zdroj: piestany.sk