09.03.2016 # 09:20 # 09:20

Podlahy na ZŠ Holubyho chcú opraviť, peniaze zatiaľ hľadajú

Žiakov a učiteľov trápi zápach už roky, ale podľa hygienikov normy prekročené neboli. Výmenu podlahových krytín, z ktorých zápach v triedach pochádza, musí vymeniť radnica. Pomôcť by mohol krízový fond ministerstva školstva.

Žiaci druhého stupňa Základnej školy na Holubyho ulici sa už niekoľko mesiacov učia v provizórnych priestoroch a zdá sa, že v tomto školskom roku sa do svojich pôvodných tried ani nevrátia. Výmene podláh totiž musí predchádzať verejné obstarávanie a ešte predtým sa samospráva pokúsi získať finančné prostriedky od štátu. Mestský úrad o tom dnes informoval na svojej web stránke.

„Máme vyčlenené peniaze v rozpočte na rok 2016, z ktorých by 40-tisíc mohlo byť využitých práve na tieto práce,“ uviedol viceprimátor Michal Hynek a dodal: „Mestské peniaze sú však poslednou možnosťou. Najprv skúšame uspieť pri reklamácii a súbežne s tým chceme využiť krízový fond Ministerstva školstva SR, ktorý je určený práve na havarijné stavy v školách.“

Škodlivé látky v niektorých triedach jedného z pavilónov ZŠ na Holubyho ulici objavili na jeseň minulého roka. Deti sa sťažovali na bolesti hlavy, učitelia sa snažili situáciu riešiť častým vetraním.

Nebezpečné látky v ovzduší potvrdilo chemické laboratórium CO v Nitre, ale trnavský úrad verejného zdravotníctva tieto merania neakceptoval. Nové testy urobili v januári nitrianski hygienici a konštatovali, že najvyššia prípustná hodnota pre organické látky nie je prekročená.

Mestský úrad oslovil aj dodávateľa podlahových krytín, ktorý predložil všetky certifikáty k použitým lepidlám i k PVC a tie vyhovujú platným normám.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: MsÚ Zdroj: piestany.sk

X