Mestský úrad Piešťany prešiel do obmedzenej prevádzky

Mestský úrad Piešťan v súvislosti s pandemickou situáciou obmedzil rozsah služieb poskytovaných verejnosti.

„Na jednotlivých zamestnancov mesta odporúčame obracať sa elektronicky (prostredníctvom e-mailu) alebo telefonicky,“ informoval Martin Ričány, hovorca mesta Piešťany. Kontakty na úradníkov občania nájdu na adrese piestany.sk/kontakt.

„V klientskom centre na prízemí mestského úradu vybavíte len agendu súvisiacu s evidenciou obyvateľstva, registráciou adries, overovaním podpisov a niektoré matričné záležitosti. Podateľňa funguje prostredníctvom schránky pri vstupe do MsÚ. Pred osobnou úhradou platby v pokladni uprednostňujeme úhradu bankovým prevodom.

Konzultácie žiadostí odporúčame vybavovať telefonicky alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu adresovaného konkrétnemu zamestnancovi,“ uviedol ďalej hovorca piešťanskej radnice.

Doručovanie nových podaní a dopĺňanie žiadostí odporučil vybavovať elektronicky cez všeobecnú agendu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk alebo elektronicky na e-mail: podatelna@piestany.sk

Zdroj: piestany.sk