Rozlúčka s opustenou školou, čoskoro ju definitívne zlikvidujú

Odovzdaním staveniska sa v pondelok 14. februára začne búranie chátrajúceho objektu vo vnútrobloku sídliska Adam Trajan v Piešťanoch. V mestskom rozpočte je na likvidáciu bývalej základnej školy a následnú rekultiváciu tohto priestoru vyhradených 170-tisíc eur.

Škola bola v týchto priestoroch otvorená 3. septembra 1990, v ten deň do nej nastúpilo vyše 600 detí. Iba vyučovanie žiakov prvého stupňa prebiehalo v 21 triedach. Zo siete škôl ju rozhodnutím ministerstva školstva vyradili ku koncu školského roka 2003/2004 kvôli nízkemu počtu detí. Mestské zastupiteľstvo následne schválilo jej zánik.

Aj napriek viacerým pokusom o sprevádzkovanie budovy sa pre objekt vo vlastníctve mesta Piešťany nepodarilo nájsť uplatnenie a využitie. Úspešný nebol ani pokus o predaj objektu. Poslanci mestského zastupiteľstva ešte v roku 2014 rozhodli o tom, že ak sa opätovný predaj budovy nepodarí, budú nasledovať búracie práce.

Medzi tým budova bola dlhé roky terčom vandalizmu, bezdomovcov, požiarov a krádeží. Pre hrajúce deti, ktoré opustený objekt lákal, sa stávala nebezpečná. Až po 16-ročnom neúspešnom hľadaní efektívneho využitia budovy sa 10. decembra 2020 k objektu bývalej školy opäť vrátili poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Do rozpočtu na rok 2021 zaradili položku určenú na búranie a rekultiváciu miesta a tým definitívne rozhodli o osude budovy.

Zdroj: Tlačová správa – mesto Piešťany