Podchod z roku 2008 možno konečne skolaudujú


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Stavba, ktorá má množstvo chýb, dostáva postupne nový vzhľad. Železnice nevylučujú, že ešte pred kolaudáciou budú musieť realizovať aj ďalšie úpravy.

Podľa informácií z odboru komunikácie ŽSR aktuálne prebieha konanie „smerujúce ku kolaudácii uvedeného stavebného objektu a jeho odovzdaniu do správy a údržby.“ Mesto ju v minulosti opakovane odmietalo prebrať. Jeho zamestnanci upozorňovali na množstvo chýb a žiadali, aby ich investor – teda Železnice Slovenskej republiky najprv odstránili. Podchod bol pritom dokončený už v roku 2008 počas rekonštrukcie trate.

Zo stanoviska ŽSR vyplýva, že neprimerane dlhé obdobie od ukončenia stavebných prác až po plánované odovzdanie podchodu bolo spôsobené „splnením legislatívnych podmienok.“ Podľa plánov má samospráva dostať podchod do svojej správy januári alebo februári 2016.

Železnice financujú aj aktuálne maľovanie podchodu a nevylučujú ani ďalšie dodatočné úpravy, ktorých realizáciu môže radnica pred kolaudáciou požadovať.

Text a foto: Martin Palkovič