Podali odvolanie v prípade odmien od Letiska Piešťany

Letisko Piešťany sa odvolalo voči rozhodnutiu Okresného súdu v Piešťanoch vo veci vyplatenia odmien vo výške viac ako 38-tisíc eur Vladimírovi Krátkemu, bývalému členovi vedenia letiska. Okresný súd tento nárok uznal, ale trnavská župa trvá na tom, že vyplatenie odmien je v rozpore s verejným záujmom.

„Ďalej budeme brániť majetok trnavskej župy. Sme presvedčení, že ľudia, ktorí priviedli župné letisko na pokraj zániku, nemajú morálny nárok na akúkoľvek odmenu. Letisko preto podalo odvolanie voči rozhodnutiu okresného súdu o priznaní nároku pre V. Krátkeho, rozhodovať bude Krajský súd v Trnave,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Vladimír Krátky, ktorý je v súčasnosti hlavným kontrolórom mesta Trnava, si odmeny nárokuje za obdobie od augusta 2010 do júna 2012. V tomto období bol členom predstavenstva Letiska Piešťany. Okresný súd odmeny priznal začiatkom apríla.

V zdôvodnení rozsudku sudca uviedol, že hospodárske výsledky firmy nie vždy závisia od činnosti riadiacich orgánov, ale vplávajú na ne aj iné faktory.

Celková výška nevyplatených odmien pre bývalých členov vedenia letiskovej spoločnosti je vyše 500-tisíc eur. Nárokovať si ich po aprílovom rozhodnutí Okresného súdu Piešťany môžu aj ďalší.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK