Pitná voda v Piešťanoch môže byť opäť zakalená

Vodárne ukončili práce na rekonštrukcii výtlačného vodovodného potrubia DN 500, ktorým je do Piešťan privádzaná voda z vodných zdrojov Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom. Potrubie plánujú uviesť do prevádzky, čo môže spôsobiť zakalenie vody. Na požiadanie pristavia cisternu.

„Rozsiahle poškodenie tohto potrubia vo februári 2018 si vyžiadalo presmerovanie prietoku vody zásobným potrubím priamo do spotrebiska a náročnú rekonštrukciu,“ uvádza v tlačovej správe Barbora Blahová, technicko –prevádzková a investičná riaditeľka Trnavskej vodárenskej spoločnosti  (TAVOS).

Potrubie jej podľa jej slov už plne funkčné a vodárne ho v tomto a nasledujúcom týždni plánujú uviesť do štandardnej prevádzky.

„V prípade, že by po presmerovaní prúdenia vody do zrekonštruovaného potrubia, napriek vykonaným prevádzkovým opatreniam, došlo k uvoľneniu usadenín v potrubí, čo by odberatelia vizuálne zaznamenali ako zákal vody, prosíme občanov o zhovievavosť, a aby túto skutočnosť nahlásili na nepretržitý Dispečing Trnavskej vodárenskej spoločnosti, číslo telefónu 033/ 59 66 182. V prípade vzniku vážnejšieho zakalenia pitnej vody sme pripravení pristaviť na požiadanie cisternu,“ dodala Barbora Blahová.

Kvalitu pitnej vody bude TAVOS v uvedenom období kontrolovať nad rámec povinných sledovaní určených platnými právnymi predpismi.

„Zároveň  chceme všetkých našich odberateľov uistiť, že prijaté postupy a opatrenia vždy realizujeme v záujme zabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody. Za možné vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme,“ uzavrela technicko –prevádzková a investičná riaditeľka TAVOS.

Zdroj: Tlačová správa – TAVOS