TAVOS predĺžil generálny pardon, potom hrozia sankcie

Ľudia si môžu zlegalizovať napojenie na vodné a kanalizačné prípojky bez toho, aby dostali pokutu. Túto možnosť majú do 30. júna 2021. Potom začne represívna akcia, v rámci ktorej hrozia aj trestné oznámenia.

Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) predĺžila generálny pardon vzhľadom k aktuálne platným pandemickým opatreniam. „Cieľom akcie, ktorá prebieha od 1. novembra 2020 do 30. júna 2021, je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd,“ uvádza na svojej web stránke TAVOS s tým, že akcia nie je represívna.

Cieľom je dať potenciálnym zákazníkom, ktorí nemajú podpísanú zmluvu, ale napriek tomu odoberajú vodu, respektíve produkujú odpadové vody, aby sa prihlásili, a aby tak zlegalizovali ich „čierny“ odber vody, či napojenie na verejnú kanalizáciu.

TAVOS im zaručuje anonymitu. V praxi to teda znamená, že sa pri prihlasovaní nebude dať identifikovať, či ide o nového zákazníka alebo čierneho odberateľa, ktorý chce odber pitnej vody zlegalizovať.

Záujemcovia o prihlásenie sa nájdu tlačivo na web stránke tavos.sk a ďalšie informácie získajú v zákazníckych centrách. Po prihlásení sa uzatvorí TAVOS, a. s. so záujemcom štandardnú zmluvu o dodávke pitnej vody alebo o odvádzaní odpadových vôd ako s kýmkoľvek iným, a to bez toho, že by bol nejako finančne postihnutý.

Zdroj: Tlačová správa – Trnavská vodárenská spoločnosť