17.10.2015 # 08:07 # 08:07

Piešťany získali ďalší grant na verejné osvetlenie

Kúpeľné mesto čaká ďalšia rekonštrukcia verejného osvetlenia vo viacerých častiach. Takmer 450 svietidiel musia vymeniť do konca roka. Ministerstvo hospodárstva schválilo na tento projekt oprávnené výdavky v sume 320 983, 71 eur. Piešťany sa budú na modernizácii osvetlenia spolupodieľať piatimi percentami.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásil rezort hospodárstva ešte na konci apríla a to v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Celkovo bolo na tento účel vyhradených 5 miliónov eur.

Radnica žiadala 329 486,12 eur, ministerstvo jej pridelilo o 8 500 eur menej. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý maximálne do výšky 304 934 eur.

Mestský úrad už zrealizoval verejné obstarávanie na dodávateľa zákazky. Tým sa suma zníži. Momentálne by totiž mesto muselo z vlastných zdrojov nájsť asi 16 tisíc eur. Spolufinancovaním projektu sa budú zaoberať poslanci na svojom najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na  19. novembra.

Výmena 446 kusov svietidiel sa dotkne viacerých lokalít. Na Sídlisku Adam Trajan bude vymenených všetkých 171 svietidiel. Na Bratislavskej ceste a okolitých uliciach – Javorinská, Hurbanova, Mudroňova, Cintorínska, Mliekarenská, Hospodárska, Mlynská, Dominika Tatarku, Jonáša Záborského, Gaštanová a Urbánkova – bude vymenených 114 svietidiel. Na Žilinskej, Pod Párovcami a okolitých uliciach – Bodona, letisko, Kuzmányho, Šafárikova, Radlinského, Mierová, Štúrova, Potočná, Štefánikova a Námestie 1. mája vymenia 161 kusov svietidiel.

Projekt musí byť ukončený do konca roka 2015.

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany

X