Piešťany starnú, sú jedným z najstarších okresov Slovenska

Aktuálne v Piešťanoch pripadajú na jedno dieťa dvaja seniori, čo je skoro dvojnásobok celoslovenského priemeru. Starnutie populácie v piešťanskom regióne potvrdilo aj nedávne sčítanie obyvateľov.

V Trnavskom kraji žije z celkových 566 008 obyvateľov 99 412 ľudí (17,56 %) v poproduktívnom veku (nad 65 rokov). Ide o približne rovnaký podiel ako celoslovenský priemer (17,05 %). Okres Piešťany je však populačne najstarším v Trnavskom kraji, z celoslovenského pohľadu mu patrí piata priečka.

Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku v piešťanskom regióne je 20,32 %. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, majú vyšší podiel ľudí nad 65 rokov iba okresy Košice IV, Bratislava I, Myjava a Partizánske.

V samotnom kúpeľnom meste žije podľa výsledkov sčítania 27 681 obyvateľov. Starších ako 65 rokov je 6 696 Piešťancov, čiže skoro štvrtina (24,19 %). Obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) je v Piešťanoch 17 558 (63,43) a detí 3 427 (12,38 %).

Medzi mestami a obcami okresu sú Piešťany druhým populačne najstarším sídlom. Väčší podiel seniorov má iba Šípkové (25,67 %).

Text: Martin Palkovič
Zdroj: scitanie.sk
Ilustr. foto / Photo by Eduardo Barrios on Unsplash