Piešťanskí turisti zvíťazili v súťaži Ekologický čin roka

Obnovu studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci ocenil Trnavský samosprávny kraj v rámci 10. ročníka župnej súťaže Ekologický čin roka. Cenu prevzal Ladislav Beleščák, predseda Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany.

V utorok 21. septembra 2021 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Ekologický čin roka. Trnavská župa od roku 2010 oceňuje najlepšie aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života.

V prvej kategórií súťažili občianske združenia, obce a dobrovoľníci. Spomedzi 14 prihlásených subjektov zvíťazil Klub slovenských turistov Tesla Piešťany s projektom obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci v oblasti Výtokov za obcou Moravany nad Váhom.

Piešťanskí turisti v rámci oceneného projektu začali s obnovou žlto značeného cyklochodníka na trase 8114 a zeleno značeného turistického chodníka na trase 5135. Pokračovali opravou studničky Staroprameň, kde okrem iného odstránili staré sedenie a nahradili ho dvoma lavicami a masívnym stolom. Prístrešok museli očistiť a doplniť oporným dreveným krytom. Obnovou vďaka nim prešla aj studnička na Výtokoch, pri ktorej osadili nové drevené zábradlie z opracovaných pevných hranolov. Ďalej vyčistili stojany neďalekých informačných tabúľ a na parkovisku umiestnili novú mapu Považského Inovca.

Zdroj a foto: Tlačová správa – Trnavský samosprávny kraj