Piešťanskí letci bojovali so Sovietmi, postavili sa aj presile Američanov

Jediný slovenský letecký pluk sídlil v kúpeľnom meste. Na osudoch jeho členov ilustruje výstava Balneologického múzea hektické obdobie 2. svetovej vojny. Výsostné znaky na bojových lietadlách takmer nestačili premaľovávať.

cm DME

„Výstavu sme pripravili v súvislosti so 70. výročím konca 2. svetovej vojny, pretože Piešťany zohrali rozhodujúcu úlohu z hľadiska dejín vojenského letectva na Slovensku. Bolo tu sídlo jediného slovenského leteckého pluku, ostatné boli umiestnené v Čechách,“ vysvetľuje autor výstavy Andrej Bolerázsky.

Dva týždne po vzniku Slovenska začala vojna s Maďarskom. Nasledovalo ťaženie do Poľska, vojna so Sovietskym zväzom, obrana proti americkým náletom, povstane. Všetko, čo sa do roku 1945 dialo v oblasti vojnového letectva na Slovensku, malo centrum v Piešťanoch.


Výstava Vo vzduchu i na zemi je prístupná verejnosti vo Vile Liska na Štefánikovej ulici do 18. novembra. Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h, nedeľa od 13.00 do 17.00 h.


Ešte v lete 1939, niekoľko mesiacov po vzniku Slovenského štátu, mali stroje piešťanského stíhacieho pluku výsostné znaky Československa. V septembri, keď Slovensko po boku nacistického Nemecka napadlo Poľsko, bol na krídlach lietadiel rovnoramenný dvojkríž. Dochádzalo však k zámene s nepriateľom. V októbri 1940 ho preto nahradili krížom s kruhom v strede. Odvodili ho od nemeckého výsostného znaku. Počas Slovenského národného povstania sa vrátili farby Československa, doplnené o dvojkríž na trojvrší.

Rovnako komplikované boli aj osudy letcov. Ako vojaci museli počúvať rozkazy. Nie všetci sa však s režimom Slovenského štátu stotožnili. Najznámejší je prípad úletu ôsmich pilotov do Poľska v júni 1939. Ďalší neskôr odleteli do Turecka alebo ZSSR.

Tí, čo zostali, bolo preškolení na modernú nemeckú techniku. Dostali stíhačky Messerschmitt, ale po spojeneckom bombardovaní Bratislavy ich Nemci obvinili zo zbabelosti, pretože sa na tajný príkaz ministra obrany do bojov nezapojili.

O pár dní neskôr vyštartovala z piešťanského letiska malá letka pod vedením Juraja Puškára proti formácii amerických bombardérov. Pri súboji s viacnásobnou presilou amerických Mustangov a Lightingov bola zničená. Zahynuli traja piloti.

„V podstate všetci príslušníci leteckého pluku, ktorí mali špičkové skúsenosti, boli po nástupe komunistov odstránení z armády. Museli sa živiť ako robotníci. Oficiálne to bolo kvôli nadbytočnosti, neoficiálne preto, lebo sa zúčastnili ťaženia proti Sovietskemu zväzu,“ hovorí autor výstavy. Paradoxom je, že ich prenasledovali bez ohľadu na to, či bojovali v Slovenskom národnom povstaní alebo nie.

Komunisti uväznili Kornela Jančeka, ktorému sa krátko pred povstaním narodila dcéra, a aby ochránil rodinu, do bojov proti Nemecku sa nezapojil. Rovnaký osud však mal aj Ivan Haluzický, ktorý posádku viedol do SNP a bol veliteľom najsilnejšieho a jediného motorizovaného práporu na strane povstalcov.

Práve na pohrebe Ivana Haluzického sa v roku 1965 bývalí letci v Piešťanoch stretli a pochodom cez mesto demonštrovali proti nespravodlivosti, ktorá ich po 2. svetovej vojne postihla.

Slávnosť leteckého pluku na námestí v Piešťanoch spojená s vyznamenávaním pilotov za ťaženie proti Poľsku v roku 1939. Na tribúne reční prezident Jozef Tiso, kulisu tvorí stíhacie lietadlo Avia B-534

Vyznamenávanie pilotov za účasť v ťažení proti Poľsku. Na súčasnom Námestí SNP reční prezident Jozef Tiso. Stíhacie lietadlo Avia B-534 má pôvodný znak Slovenského štátu

Letci na piešťanskom letisku so strojom, ktorý má pôvodný výsostný znak Slovenského štátu používaný

Letci na piešťanskom letisku so strojom, ktorý má pôvodný výsostný znak Slovenského štátu

Stroj s výsostným znakom slovenského letectva odvodeného od nemeckého kríža

Stroj s neskorším znakom slovenského letectva odvodeným od nemeckého kríža

Messerschmitty v slovenských farbách

Messerschmitty v slovenských farbách

V strede Ivan Haluzický, veliteľ letiska a stíhacej perute bol v auguste 1944 hlavným organizátorom príprav protinemeckého povstania v leteckom pluku

Ivan Haluzický (v strede), veliteľ letiska a stíhacej perute bol v auguste 1944 hlavným organizátorom príprav protinemeckého povstania v leteckom pluku

Pozorovacie lietadlo kombinovanej letky Letov Š-328 so znakom používaným povstaleckým letectvom počas SNP

Pozorovacie lietadlo kombinovanej letky Letov Š-328 so znakom používaným povstaleckým letectvom počas SNP

Text: Martin Palkovič Zdroj: Výstava Vo vzduchu i na zemi

Foto: Archív Balneologického múzea

Inzercia