Piešťanci vzdajú úctu Antonovi Srholcovi

Pri príležitosti nedožitých 88. narodenín významného kňaza a filantropa sa 12. júna 2017 o 17.00 h v parku pri Gymnáziu P. de Coubertina uskutoční spomienkový večer, počas ktorého odhalia dielo piešťanského výtvarníka Pavla Bratranca.

Priestorový objekt dostal názov PAS – Pocta Antonovi Srholcovi. Organizátori spomienkového podujatia s chcú týmto spôsobom pripomenúť odkaz rímskokatolíckeho kňaza, spisovateľa, filantropa a zakladateľa resocializačného centra Resoty.

Anton Srholec sa narodil 12. júna 1929 v Skalici. Chcel sa stať saleziánom a venovať sa výchove chudobnej mládeže, ale vtedajší režim všetky rehole rozpustil. Mladý Anton Srholec sa preto pokúsil odísť študovať do zahraničia, pri prechode štátnej hranice však bol spolu s ďalšími bohoslovcami zadržaný a odsúdený na 12 rokov v pracovnom tábore v Jáchymove.

Vo väzení a aj neskôr ako robotník stále študoval teológiu. Až v roku 1969 mohol odísť do Talianska, kde bol o rok neskôr vysvätený za kňaza. Vrátil sa do Československa, ale svoje povolanie nemohol slobodne vykonávať. V roku 1992, keď už bol na dôchodku, zriadil resocializačné centrum Resoty pre ľudí bez domova.

Anton Srholec zomrel 7. januára 2016. Pochovaný je v rodnej Skalici.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič