Piešťanci už nemusia odhŕňať sneh, ale mestu by to pomohlo

Dĺžka ciest a chodníkov, o ktoré sa Služby mesta Piešťany (SMP) musia túto zimu postarať, je oproti minulému roku trojnásobná. Počet ľudí a techniky zostal rovnaký. Novinkou je posypový materiál Solmag.

Na základe tzv. chodníkovej novely už nemajú obyvatelia miest a obcí povinnosť odpratávať sneh z chodníkov pri svojich nehnuteľnostiach. Po novom to musia zabezpečiť samosprávy. Zmenu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke schválil parlament v marci, platí od mája.

Viaceré mestá a obce preto navýšili výdavky na zimnú údržbu, v Piešťanoch sa tak nestalo. Riaditeľka SMP Hana Dupkaničová o tom na prvom pracovnom rokovaní zastupiteľstva minulý štvrtok informovala poslancov, ktorí práve schvaľovali rozpočet tejto organizácie na rok 2019.

„Zimná služba je nastavená rovnako ako po minulé roky, v decembri bežíme ešte v starom rozpočte, do nového rozpočtu sa táto položka nedostala v žiadnej zmene,“ povedala riaditeľka.

Služby mesta majú podľa jej slov k dispozícií rovnaké množstvo ľudí aj techniky ako vlani. V skúšobnej prevádzke je používanie Solmagu.

Podľa Hany Dupkaničovej ide o ekologický posypový materiál, ktorý je možné používať v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov II. stupňa. Tam, kde platí prvý stupeň ochrany, posýpajú pracovníci SMP cesty a chodníky aj naďalej kamennou drťou.

„Budeme zabezpečovať čistenie všetkých komunikácií, ale bude to pomalšie a zdĺhavejšie,“ varovala riaditeľka a dodala: „Druhá vec je, kam sme schopní sa s našou technikou dostať. Keďže chodníky nedosahujú požadovanú šírku, máme na nich lampy, smetné koše, stojany na bicykle.“

Z následnej diskusie vyplynulo, že s odpratávaním snehu môžu pomôcť obyvatelia. Podľa poslanca Martina Vala je treba pochváliť každého, kto sa o chodník pri svojom dome postará. „V spolupráci s občanmi nám to pôjde lepšie,“ súhlasila H. Dupkaničová.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič