Oznam o pohovore bol vonku iba deň, prišli dvaja uchádzači

Na ponuku voľného pracovného miesta, ktorá bola na web stránke Mesta Piešťany zverejnená asi 24 hodín vopred, reagovali dvaja ľudia. Radnica si jedného z nich vybrala, zákony neporušila.

Expresné obsadenie voľného pracovného miesta na oddelení stavebných služieb prebehlo krátko po novom roku. Oznam o konaní pohovoru sa na webe mesta objavil 4. januára, pričom uchádzači sa mali prísť predstaviť o deň neskôr. Stihli to dvaja.

Na otázku prečo bola táto informácia zverejnená iba jede deň, a či to nie je málo na oslovenie najlepších kandidátov, hovorkyňa radnice odpovedala: „Mesto Piešťany postupovalo v súlade so Zákonníkom práce a so Zásadami upravujúcimi postup pri výbere uchádzačov na voľné pracovné miesta a postup pri prijímaní vybraných uchádzačov u zamestnávateľa. Išlo o pracovný pomer uzatváraný na dobu určitú – zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti zamestnankyne.“

Referentom na niekdajšom oddelení stratégie sa podľa jej slov stane Jozef Ďurák. Za minulého vedenia mestského úradu malo toto oddelenie dve referentky. Náplňou ich práce bola najmä príprava projektov na získanie grantov od Európskej únie a ďalších alternatívnych zdrojov. V poslednom období toto oddelenie zabezpečovalo prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2020, ktorý ešte poslanci neschválili.

Hovorkyňa Eva Bereczová dodala, že v rámci novej „Organizačnej štruktúry Mestského úradu Piešťany je na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta pre projektové služby vyčlenené len jedno pracovné miesto.“

Dodala, že Mesto Piešťany má aktuálne 261 zamestnancov a voľné sú tieto pracovné miesta: príslušník mestskej polície, kurič, upratovačka na mestskom úrade, detská sestra v mestských jasliach, opatrovateľka v domácnosti na skrátený pracovný úväzok a opatrovateľka v zariadení ZOS Lumen na zastupovanie dlhodobej PN.

Radnica tiež hľadá vedúcich viacerých oddelení mestského úradu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič