03.07.2017 # 10:00 # 10:00

Odraz duše – Obraz duše

Inzercia

Klub ŽiWell sa od 2. júla stal na dva mesiace priestorom pre výstavu obrazov s názvom Odraz duše fotografky Zuzany Žákovej, narodenej v Piešťanoch, žijúcej vo Vrbovom.

Výstava predstavuje odraz samotnej autorky, jej záverečné stredoškolské práce, ale aj aktuálnu tvorbu, zameranú na manipulovanú fotografiu, v ktorej experimentuje s tvorivosťou a s poznávaním vlastnej reality.

„Obrazy sú odrazom mňa, môjho vyjadrenia a videnia sveta, no zároveň sú aj svojím odrazom. Fotografie sú fotené na digitálny, ale i analógový aparát, po vyvolaní a naskenovaní sú upravované vo Photoshope experimentom odrazu – zrkadlenia. Umenie mi je cestou, fotografia mi je slobodou, ľudia sú mi výzvou, stromy sú mi inšpiráciou,“ hovorí autorka o svojich dielach.

 


Zuzana Žáková – Narodila sa 04. októbra 1995 v Piešťanoch. V súčasnosti žije vo Vrbovom. V rokoch 2011 – 2015 študovala na Strednej odbornej škole v Hlohovci, odbor Fotografický dizajn. Po ukončení stredoškolského štúdia sa začala aktívne venovať fotografovaniu. Má za sebou skúsenosti s komerčnou, ale aj umeleckou fotografiou. Od roku 2015 študuje na Trnavskej univerzite, Pedagogickej fakulte v Trnave, odbor Animácia výtvarného umenia. Pracuje s témami sebaidentifikácie, skúma možnosti slobodného a spontánneho prejavu vo fotografií.

Kolektívne výstavy:

Mladý tvorca, Nitra 2012

Slovenský rozhlas, Bratislava 2012

Slovenské Konjice, Slovinsko 2012

Filozofická fakulta UKF Nitra 2013

Diecézne centrum, Trnava 2013

Sídlo Trnavského samosprávneho kraja, Trnava 2013

Mladý tvorca, Nitra 2015

Empírové divadlo, Hlohovec 2015

Linda Blahová – kurátorka – (nar. 28.06.1996) vyštudovala Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Momentálne študuje druhý ročník galerijnej a muzeálnej pedagogiky na Trnavskej univerzite v Trnave. Jej kurátorskou premiérou bola výstava prác študentiek pedagogiky výtvarného umenia s názvom 2×2, ktorá vznikla v ateliéri doc. Mgr. Art. Márie Balážovej. Výstavu zastrešoval klub ŽIWELL s podporou občianskeho združenia KVAS, kde v roku 2015 usporiadala verejnú besedu pre verejnosť o problematike súčasného umenia. Od apríla 2017 patrí do kolektívu mediátorov umenia sprostredkujúcich súčasné výstavy v inštitúcii Kunsthalle Bratislava, patriacej pod Slovenskú národnú galériu.


Text a foto: Tlačová správa/Linda Blahová

 

X