Odborníci skontrolujú kvalitu vody v studniach

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody môžu obyvatelia piešťanského regiónu zistiť, či nie sú ich studne závadné.

Do skúšobného laboratória TAVOS na Bratislavskej ceste v Piešťanoch treba priniesť vzorky vo štvrtok 23. marca v čase od 7.00 do 12.00 h.

Vzorky musia mať objem 0,2 až 0,5 litra. Voda má byť v čistej sklenenej nádobe naplnenej po pokraj. Podmienkou je tiež štítok s informáciami o mieste odberu, zdroji vody a telefonický kontakt.

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302.

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je ,,Odpadová voda“. Väčšina všetkých odpadových vôd z našich domovov, miest, priemyslu a poľnohospodárstva tečie naspäť do prírody bez toho, aby sa upravila alebo zrecyklovala. Znečisťuje tak pitnú vodu, vodu na kúpanie a zavlažovanie. Znižovanie, bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd chráni ľudí a životné prostredie.

Zdroj: tavos.sk Foto: unsplash.com/Levi XU