27.03.2015 # 08:42 # 08:42

Ocenili pedagógov, na ktorých sa nezabúda

Pri príležitosti Dňa učiteľov mestský úrad každoročne oceňuje pedagógov za výnimočné výsledky vo vzdelávaní detí. Cieľom samosprávy je spoločensky a morálne vyzdvihnúť ľudí, ktorí pôsobia alebo pôsobili vo vzdelávacích inštitúciách na území nášho mesta.

Primátor Miloš Tamajka a predsedníčka komisie školstva Iveta Babičová odovzdali v 26. marca v Kursalone ocenenia nasledujúcim pedagógom: Beáta Antalová, Beáta Blahunková, Katarína Čermáková, Alena Černíková, Pavlína Garafová, Jana Hetényiová, Oktávia Hlobeňová, Marianna Hromadová, Beáta Hudcovičová, Mária Kinzelová, Ľubicu Majtánovú, Ľubomíra Melasová, Darina Patriková, Sidónia Podhradská, Eva Pontesová, Monika Rotáková, Beáta Šišková, Marta Trgiňová.

MP_03-26-15_3602

Text a foto: Martin Palkovič

X