Obvinenia v kauze CT sú zrušené

Bývalá riaditeľka, ani niektorí bývalí členovia Správnej rady Nemocnice Alexandra Wintera sa postihu pre nákup CT obávať nemusia. Podľa generálnej prokuratúry bol porušený zákon v ich neprospech.

Ako prvá o tom informovala TASR, ktorá cituje hovorkyňu Generálnej prokuratúry SR Andreu Predajňovú: „Po preskúmaní príslušného spisového materiálu dospel prvý námestník generálneho prokurátora k záveru, že napadnutými uzneseniami bol porušený zákon v neprospech obvinených a preto rozhodol o zrušení napadnutých uznesení.“

Príčinou tohto rozhodnutia majú byť rôzne pochybenia v príslušných spisoch – medzi nimi aj „nedostatočné ustálenie výšky hroziacej škody a to vzhľadom na nepoužiteľnosť znaleckého posudku.“

Hovorkyňa však pripustila, že po odstránení pochybení, môže prísť k opätovnému vzneseniu obvinenia.

Zdroj: teraz.sk