Obec Banka zverejnila kroniku na internete

História obce, ktorá bola istý čas súčasťou Piešťany, je už dostupná aj on-line. Digitálna kronika má viac než 70-tisíc slov a vo formáte PDF si ju môžete stiahnuť z web stránky obecbanka.sk.

Táto elektronická publikácia sprevádza čitateľa od najstarších dejín až po súčasnosť. Podrobnejšie kronikárske záznamy začínajú v roku 1919. Autor sa venuje napríklad vysťahovalectvu do Argentíny, rodine Winterovcov aj kúpeľom.

Aj pre svoju blízkosť majú Banka a Piešťany veľký kus histórie spoločnej, vyše 20 rokov išlo o jeden administratívny celok. Obec však bola zrejme osídlená oveľa skôr. Archeológovia totiž na jej území našli stopy osídlenie z neskorej doby bronzovej, aj staršej doby železnej. Banka bola významným centrom ľudu lužickej kultúry.

Názov obce pochádza z pomenovania tamojšieho hradu Bana. Zrejme išlo o drevený staroslovanský hrad alebo skôr staroslovanské hradisko ohraničené opevneným valom s palisádami. Hrad dostal zrejme pomenovanie podľa tunajšej teplej a liečivej vody, staroslovanské slovo baňa totiž znamenalo kúpeľ alebo teplú vodu.

Digitálna podoba kroniky obsahuje viac ako 70-tisíc slov na 188 stranách. Prepis a úprava zabrala spolu približne 235 hodín. Vďaka Viktorovi Vrábelovi, ktorý sa spolu s ďalšími dobrovoľníkmi postaral o prepis aj grafickú úpravu, si históriu obce Banka môže teraz prečítať každý.

Text: Martin Palkovič Zdroj: obecbanka.sk