O prenájme budovy SPŠE univerzite rozhodnú poslanci

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda schválil založenie Fakulty zdravotníckych vied UCM. Vznikne transformáciou piešťanského Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) UCM.

Nová fakulta začne svoju činnosť 1. júna a v blízkej budúcnosti by mohla začať využívať priestory bývalej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Námestí SNP. Počas marcového rokovania zastupiteľstva to naznačil trnavský župan Jozef Viskupič. Už niekoľko rokov nevyužívaná budova v centre Piešťan patrí Trnavskému samosprávnemu kraju (TTSK).

„Aktuálne rokujeme s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave o možnosti prenájmu budovy pre potreby Fakulty zdravotníckych vied UCM. Po uzavretí všetkých podmienok zmluvy budú o prenájme rozhodovať poslanci zastupiteľstva trnavskej župy,“ informoval odbor komunikácie TTSK.

„Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave sa uchádza aj o 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania, na čo má dobré predpoklady. Je vysoko pravdepodobné, že v dohľadnej dobe získa príslušnú akreditáciu, pretože má na to dostatočne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa v poslednom roku výrazne posilnil špičkovými pracovníkmi,“ uviedol rektor UCM Roman Boča.

V súčasnosti na akreditovaných študijných programoch IFBLR študuje 762 študentov. Študijné programy patria medzi nelekárske zdravotnícke vedy. Perspektívne IFBLR plánuje rozšírenie výučby o nové profesijne orientované študijné programy, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.

Rektor predpokladá aj širšie zapojenie do medzinárodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov s fakultami s rovnakým právnym statusom. Je podľa neho predpoklad, že vznikom fakulty sa zjednoduší i prístup k domácim a medzinárodným grantovým schémam.Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: ucm.sk