O piešťanské školy sa zaujíma nemecko-slovenská spoločnosť

Predstavitelia mesta, mestského úradu a niektorých piešťanských základných škôl sa zúčastnili na rokovaniach so zástupcami Deutsch – Slowakische Akademien (DSA). Táto spoločnosť len nedávno vstúpila ako zriaďovateľ aj do Strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave. Teraz má rovnaké úmysly aj v kúpeľnom meste.

O zmene zriaďovateľa trnavskej SOŠ polytechnickej, ku ktorej dôjde od 1. septembra tohto roka rozhodli krajskí poslanci len nedávno. Trnavský samosprávny kraj prenajme DSA hnuteľný aj nehnuteľný majetok na 15 rokov po jednom eure. Vedenie školy aj tím pedagógov majú zostať nezmenené a štúdium bude naďalej bezplatné.

V nasledujúcom období však školu a študentov čakajú pozitívne zmeny – investície do rozvoja školy, zahraničné stáže, jazyková príprava či podnikové štipendiá. Cieľom nového zriaďovateľa je to, aby boli študenti pripravení na prax, nie pre úrady práce. DSA totiž presadzuje prvky duálneho vzdelávania – rovnováhu medzi teoretickými vedomosťami a praktickými znalosťami.

DSA za svoje trojročné pôsobenie podchytila viacero základných a stredných škôl na Slovensku. Samosprávy jej vstup poväčšine vítajú. Nový zriaďovateľ totiž do škôl vo veľkom investuje – od zateplenia a výmeny okien až po výmenu vykurovacích telies a okrem toho ponúka aj nový pohľad na vzdelávanie. Pre študentov a žiakov to znamená posilnenie vyučovania nemeckého jazyka už od najnižších ročníkov a takisto budovanie vzťahu k technickým predmetom.

Mesto Piešťany má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 základných škôl. O prípadnej zmene zriaďovateľa jednej z nich by muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.

Text: Eva Bereczová Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič