O osude riaditeľky nemocnice rozhodujú v Trnave

Na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí členovia správnej rady Máriu Domčekovú neodvolali. Ministerstvo zdravotníctva chce konať až po doručení rozhodnutia o nezákonnom postupe.

Naň po päťmesačnom vyšetrovaní upozornila generálna prokuratúra. Jej hovorkyňa v stanovisku informovala, že o proteste rozhodne Okresný úrad Piešťany. Prednosta Igor Nicák nás však upozornil, že v tejto veci koná odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úrad Trnava.

Prijatie protestu prokurátora potvrdila jeho vedúca Ivona Reinhardtová. Doručený bol 2. apríla, odkedy plynie 30 dňová lehota na rozhodnutie.

Prokurátor protestoval proti zmene údajov zapísaných v registri neziskových organizácií, keď dovtedajšieho riaditeľa Nemocnice A. Wintera Roberta Mamrillu nahradila Mária Domčeková. Malo sa to stať na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá vznikla nezákonne. Ministerstvo zdravotníctva v nej malo štyroch zástupcov namiesto pôvodných troch.

„Správny orgán môže sám svoje rozhodnutie, proti ktorému protest smeruje zrušiť alebo nahradiť rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu. Ak takto správny orgán plne nevyhovie protestu sám, je povinný predložiť ho spolu so spisovým materiálom v lehote do  30 dní na rozhodnutie nadriadenému správnemu orgánu najbližšie vyššieho stupňa,“ uviedla Ivona Renhardtová.

Dodala, že „Okresný úrad Trnava pri zaregistrovaní riaditeľky piešťanskej nemocnice, JUDr. Márie Domčekovej konal v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe riadne zisteného skutkového stavu veci a nie je si vedomý, že by konal protiprávne.“

Správna rada, v ktorej má rezort stále štyroch zástupcov, mimoriadne zasadala vo štvrtok 9. apríla. Podľa hovorkyne ministerstva Zuzany Čižmárikovej nemôžu jej členovia „konať na základe domnienok a neukončených konaní, preto sa správna rada rozhodla počkať na reálne fakty a rozhodnutia kompetentných orgánov, ktoré ako jediné môžu povedať, či bola alebo nebola správna rada v nemocnici kreovaná nezákonne.“

Ministerstvo bude podľa jej slov konať až po doručení rozhodnutia o prípadnej nezákonnosti vzniku správnej rady.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič