Noví poslanci chcú menej komisií mestského zastupiteľstva

Zastupiteľstvu, ktoré vzišlo z novembrových volieb, bude pravdepodobne radiť iba päť komisií. Počet ich členov sa však zvýši. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov rokovaní zvolených poslancov. Definitívne rozhodnutie padne na ustanovujúcom stretnutí mestského zastupiteľstva.

Noví poslanci chcú redukovať počet komisií na polovicu. Doteraz ich v Piešťanoch fungovalo desať, jedenástou bola Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej zriadenie vyžaduje zákon.

Okrem nej majú byť po novom zriadené Komisia pre legislatívu, financie a podnikanie, Komisia pre stratégiu, výstavbu a životné prostredie, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie, Komisia pre školstvo, mládež a kultúru, Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch.

Toto rozdelenie ešte nie je oficiálne, právo rozhodnúť majú noví poslanci na ustanovujúcom zasadnutí. To by mal odchádzajúci primátor Miloš Tamajka zvolať na piatok 7. decembra.

„Povedali sme si, že z hľadiska efektívnosti znížime počet komisií, ale zvýšime počet členov komisií,“ povedal včera zvolený primátor Peter Jančovič a potvrdil formát 5+1.

Každá komisia má mať deväť členov, pričom traja z nich budú poslanci. „Myslím, že len v jednej sú štyria poslanci. Podstatné je to, že poslanci obsadili 17 miest v komisiách a ostatné miesta zostávajú pre odbornú verejnosť,“ dodal Peter Jančovič, ktorý plánuje po nástupe do funkcie vyzvať odborníkov z radov verejnosti, aby sa do komisií hlásili.

Problematické zlúčenia komisií (napr. výstavba a životné prostredie) nechcel nový primátor bližšie komentovať s odkazom, že ide o kompetenciu mestského zastupiteľstva.

Noví poslanci majú tiež právo zvoliť členov mestskej rady. Doteraz ich bolo sedem, po novo iba päť. Podľa zákona je členom mestskej rady zástupca primátora, ktorým bude Michal Bezák. Ďalšími členmi majú byť podľa neoficiálnych informácií dlhoroční poslanci, ktorých mená vzišli z tajného hlasovania.

Mestskú radu aj predsedov komisií zvolí zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí.

OPRAVA (28. 11. o 10.00 h): Pôvodný titulok článku Noví poslanci chcú menej komisií aj členov mestskej rady bol zavádzajúci. Počet členov mestskej rady určuje zákon a keďže je v tomto volebnom období v mestskom zastupiteľstve menej poslancov, musel sa znížiť aj počet členov mestskej rady. Nešlo teda o iniciatívu nových poslancov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič