Nové zľavy v prímestských autobusoch, ľudia 70+ ich budú mať bezplatné

Trnavský samosprávny kraj zavádza nové zľavy pre cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou. Platiť budú od štvrtka 1. júla 2021 u všetkých troch zmluvných dopravcov župy, teda Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.

„Nové zľavy sme pripravili pre cestujúcich v dvoch vekových kategóriách. Ľudia s vekom 70 a viac rokov budú môcť cestovať bezplatne, pričom doteraz sa  prepravovali za 0,20 € za každých začatých 25 kilometrov jazdy. Na využitie týchto benefitov stačí, aby si cestujúci u dopravcu vybavili Senior Pas, ktorým sa v autobuse preukážu. Obyvatelia vo veku nad 62 rokov budú mať zľavu 25 % z ceny cestovného. Týmto krokom chceme prilákať nových cestujúcich,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že rozvoj verejnej dopravy súvisí aj so snahou župy o znižovanie emisií skleníkových plynov.

Na uplatnenie zliav je potrebné nahrať si Senior Pas na dopravnú čipovú kartu na jednom z predajných miest dopravcov. Záujemca sa preukáže dokladom totožnosti a zaplatí ročný manipulačný poplatok vo výške 5 €. Pri nástupe do prímestského autobusu už len jednoducho priloží kartu k čítačke a dostane vytlačený lístok.

Otváracie hodiny predajných miest nájdete na webe Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.

Zmeny schválili krajskí poslanci na májovom zasadnutí. Svojim rozhodnutím zosúladili aj tarifné skupiny cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave s § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 5/2020. Napríklad v prípade tarifnej kategórie detí bola horná hranica zvýšená z 15 na 16 rokov. Ide o ďalší z krokov v rámci prípravy zavedenia integrovaného dopravného systému.

Zdroj: Tlačová správa TTSK