Nemocnica dokončuje urgentný príjem

Nové priestory s nepretržitou prevádzkou ambulancií interného lekárstva a chirurgie majú začať slúžiť v prvej polovici novembra. Stavebné úpravy súvisia so zaradením Nemocnice Alexandra Wintera do siete nemocníc s urgentným príjmom prvého typu.

Zatiaľ najviditeľnejšiu zmenu si pacienti všimnú hneď po príchode do hlavnej budovy piešťanskej nemocnice. Informačný pult už nie je vľavo pri vchode, ale vo vestibule. V priestoroch za ním aktuálne prebiehajú stavebné úpravy. Po ich dokončení budú v tejto časti budovy ambulancie interného lekárstva a chirurgie.

„Za diskomfort pacientov sa ospravedlňujeme, ale naším cieľom je, aby pacienti neskôr nemuseli blúdiť po nemocnici, a vyšetrenia internistických a chirurgických disciplín boli centralizované,“ povedal riaditeľ Nemocnice A. Wintera Štefan Kóňa.

Po novom bude k dispozícii aj expektačné lôžko, ktoré slúži na krátkodobú diagnostiku a sledovanie pacienta. „Využívať ho budú môcť chirurgovia aj internisti. Tiež tam bude aj ambulantná pohotovostná služba,“ dodal riaditeľ.

Nové priestory podľa jeho slov začnú slúžiť v prvej polovici novembra. Náklady na stavebné úpravy a nákup prístrojového vybavenia predstavujú desiatky tisíc eur. Nemocnica ich hradí z vlastných zdrojov.

Piešťany sú od 1. augusta zaradené do siete nemocníc s urgentným príjmom prvého typu. Podľa zákona ide o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či záchranárom. „My tam budeme mať dvoch lekárov – pre interné disciplíny a pre chirurgické,“ uzavrel Štefan Kóňa.

Text a foto: Martin Palkovič