Nakresli svoje mesto snov z výšky

Aktuálna výstava fotografií Eduarda Klenu s názvom Do budúcnosti inšpirovala zakladateľov piešťanskej Flatgallery k vyhláseniu výtvarnej súťaže pre deti. Téma znie: Nakresli svoje mesto snov z výšky.

Víťazov vyberie porota, v ktorej bude aj fotograf Eduard Klena a ilustrátorka Alica Kucharovič. Najkrajšie diela, budú vystavené počas posledného februárového týždňa vo Flatgallery a absolútny víťaz získa poukážku na fotenie v ateliéri Katy Sedlak.

Uzávierka súťaže je 23. februára, diele je potrebné osobne priniesť do galérie, ktorá sídli na Fínskej ulici 21 v Piešťanoch (tel. č: 0903627520, e-mail flatgallery.piestany@gmail.com).

Text a ilust. obrázok: Flatgallery Piešťany